FNEZ

O nas

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej została założona w grudniu 2008 przez przedsiębiorców związanych z branżą OZE, którzy postanowili część swoich dochodów przeznaczać na promowanie crypto trader ozustwo idei Zrównoważonej Energetyki. Głównym celem Fundacji jest służenie przedsiębiorstwom działającym w obszarze polskiej energetyki, w zakresie:

 

Wiedzy

 • Analiza danych o funkcjonowaniu energetyki w Polsce i na świecie,
 • Szukanie rozwiązań organizacyjnych, dobrych praktyk, technologii, które mogą być użyteczne dla polskiej zrównoważonej energetyki,
 • Aktywizowanie krajowych ośrodków naukowych, inicjowanie współpracy B + R.  
    

Lobbingu

 • Stała współpraca z ustawodawczymi i wykonawczymi organami państwa,
 • Tworzenie projektów dobrego prawa w oparciu o broker online zdobytą wiedzę o sprawdzonych mechanizmach funkcjonowania zrównoważonej energetyki w świecie oraz o wyniki krajowych badań i analiz,
 • Inicjowanie procesów legislacyjnych i prowadzenie profesjonalnych kampanii lobbingowych.  

 

Edukacji

 • Promowanie zasad zrównoważonej energetyki poprzez aktywną i nowoczesną komunikację społeczną,
 • Nauczanie przedstawicieli administracji, jak pomagać przedsiębiorcom modernizować polską energetykę,
 • Nauczanie przedsiębiorców, jak korzystać z pomocy przedstawicieli broker trading administracji w działalności biznesowej i inwestycyjnej.

Copyright © 2011 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej